Privacy- en cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 15 april 2024

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de Service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Affiliate betekent een entiteit die controleert, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten betekent die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere beherende autoriteit.
 • Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Bier Kwartier.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst en de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele andere toepassingen.
 • Land verwijst naar: België
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitaal tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf de gegevens verwerkt. Het verwijst naar derdenbedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de Service te faciliteren, de Service namens het Bedrijf te verlenen, services uit te voeren die verband houden met de Service of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Bier Kwartier, toegankelijk vanaf https://www.bierkwartier.be/
 • U betekent de individuele toegang tot of het gebruik van de Service, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu de Service gebruikt of toegang verkrijgt, indien van toepassing.

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonsgegevens

Soorten Verzamelde Gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s wordt doorgebracht, unieke apparaatidentificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw unieke ID van het mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

We gebruiken Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als u echter geen Cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle onderdelen van onze Service gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze Cookies weigert, kan onze Service Cookies gebruiken.
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf in staat stellen, bijvoorbeeld, om gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald gedeelte en het controleren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Sessie” Cookies zijn. Persistente Cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies op het artikel van de Privacy Policies-website.

We gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / Essentiële Cookies Type: Sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies zijn essentieel om u diensten te verlenen die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en het frauduleuze gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten die u heeft gevraagd niet worden verstrekt, en we gebruiken deze Cookies alleen om u die diensten te verlenen.
 • Cookiesbeleid / Acceptatie van kennisgevingen van Cookies Type: Persistente Cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van Cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteitcookies Type: Persistente Cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de Website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u onze Cookies Policy of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die beschikbaar zijn voor U als geregistreerde gebruiker.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, items of diensten die U heeft gekocht of van elk ander contract met Ons via de Service.
 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere equivalenten van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer nodig of redelijk voor hun implementatie.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die waarin u al hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij U hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons te behandelen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afsplitsing, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als lopende onderneming hetzij als onderdeel van faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij Persoonsge gevens die door Ons worden bewaard over onze Servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Service te monitoren en analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of verwerving van een deel of het geheel van ons bedrijf door een ander bedrijf.
 • Met Affiliates: We kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen verlangen dat zij dit Privacybeleid naleven. Filialen zijn onder meer ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
 • Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publiek worden verspreid.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel openbaar maken met uw toestemming.

Behoud van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens voor interne analytische doeleinden bewaren. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan — en onderhouden op — computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw akkoord met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid en geen overdracht van Uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijderen van Uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die Wij over U hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat Wij helpen bij het verwijderen ervan.

Onze Service kan U de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over U vanuit de Service te verwijderen.

U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw Account, indien U er een hebt, en de accountinstellingen te bezoeken die U in staat stellen Uw persoonlijke informatie te beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te krijgen tot, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt.

Houd er echter rekening mee dat We bepaalde informatie moeten bewaren wanneer We een wettelijke verplichting of juridische basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke Transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als het van mening is dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Service
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Uw privacyrechten onder de algemene gegevensbeschermingsverordening (AVG)

Als u een inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde privacyrechten. Het Bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende privacyrechten onder de AVG:

 • Recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens om deze bij te werken of te verwijderen door in te loggen op uw account.
 • Recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Recht op bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
 • Recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Recht op intrekking van toestemming. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer het Bedrijf zich heeft vertrouwd op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale toezichthoudende autoriteit in de EER-landen.

Serviceproviders

We kunnen externe bedrijven en individuen inhuren om onze Service (“Dienstverleners”) te faciliteren, om de Service namens ons te verlenen, om diensten uit te voeren die verband houden met de Service of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe Dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze Service te controleren en te analyseren.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iedereen onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u merkt dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte brengen via e-mail en / of een duidelijke melding op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en we zullen de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit Privacybe leid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: alexander.smits@student.kdg.be

Scroll to Top